KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Aktualności

W Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” odbyło się posiedzenie, w którym w roli eskperta wystąpił przewodniczący Sławomir Makowski. Dyskutowano nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W Łodzi odbyło się zebranie Zarządu Krajowego OZZP, podczas którego uzupełniono skład zarządu powołując drogą kooptacji dr n.biolog. Jadwigę Łuczak-Wawrzyniak jako Wiceprzewodniczącą ZK OZZP i mgr Elżbietę Magię jako Sekretarza ZK OZZP.

Zarząd Krajowy OZZP przesyła pismo do Ministra Zdrowia dot. Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 7/2020/DSOZ z dnia 16 stycznia 2020r. z apelem o wstrzymanie jego realizacji, podkreślając fakt pominięcia licznych, krytycznych uwag kierowanych przez środowisko psychologów i psychoterapeutów na etapie konsultacji społecznych ww. zarządzenia oraz jego negatywny wpływ na procesy terapeutyczne pacjentów.
Pismo do wglądu tutaj.

W Łodzi odbyło się zebranie członków Zarządu Krajowego z reprezentantami Zarządów Oddziałów Terenowych. Dyskutowano plany na rok 2020 i bieżące kwestie istotne dla oddziałów.

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art