KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

List do Pana Stanisława Szweda Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ZK OZZP kieruje prośbę o spotkanie z członkami zespołu pracującego aktualnie w Ministerstwie nad nową ustawą o zawodzie psychologa, celem przedstawienia wyników Raportu z badania przeprowadzonego w 2019 roku, dotyczącego opinii środowiska psychologów na temat zapisów nowej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz przekazania samego Raportu z badania, w którym udział wzięło 4277 psychologów. Treść pisma do wglądu.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art