KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

30 czerwca 2022 r. Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Główny temat to szczegółowe informacje dotyczące realizacji Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w OZ.

W dniach 20 i 21 czerwca 2022 r. w centrali OPZZ odbyło się bardzo ważne szkolenie dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w pracy. Z ramienia OZZP w szkoleniu uczestniczyła członkini ZK Małgorzata Pyka.

7 czerwca 2022r. odbyło się ostatnie posiedzenie pierwszej kadencji Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Uczestniczyła w nim Dorota Wójcik-Małek, członkini Zarządu Krajowego OZZP. Podczas posiedzenia podsumowane zostały 3 lata pracy Rady oraz wzajemnej współpracy tego interdyscyplinarnego zespołu.

4 czerwca 2022 r. członkowie Zarządu Krajowego: Elżbieta Magia-Piotrowska, Małgorzata Pyka i Aleksander Waś - na 30 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej - brali udział w dyskusji nt. Psycholog: zawód zaufania publicznego - regulacje prawne.
Dyskusja dotyczyła projektu Ustawy o zawodzie psychologa, który przyjęty do procedowania w Sejmie (druk nr 2113) czeka obecnie na pierwsze czytanie.
W panelu dyskusyjnym brali udział również:
- dr hab. Rafał Kubiak - prof. UŁ, zastępca dyrektora CEM,
- dr Bartosz M. Radtke,
- mec. Mateusz Michalski.

31 maja 2022 r. odbyło się kolejne robocze spotkanie OZZP z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Zarząd Krajowy OZZP - w składzie Sławomir Makowski, Dorota Wójcik-Małek , Aleksander Waś - spotkał się z Wiceministrem Bromberem i dyrektorami trzech departamentów w MZ: dyr. Gadomską, dyr. Olczyk i dyr. Bydłoniem.

30 maja 2022 r. Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Jednym z punktów obrad był postęp prac nad nowelizacją Ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Delegacja OZZP miała ostatnio przyjemność spotkać się dwukrotnie z Marszałkiem Ryszardem Terleckim - najpierw na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, a 24 maja 2022 r. na osobistym spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym złożonym w Sejmie. Pan Marszałek dostrzega wagę problemów, jaką powoduje brak regulacji zawodu zaufania publicznego, jakim jest psycholog. Dziękujemy bardzo za możliwość spotkania, mamy nadzieję na dalsze procedowanie projektu.

9 maja 2022 r. odbył się Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia, jednym z głównych punktów posiedzenia były uwagi różnych podmiotów do nowelizowanej ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w ochronie zdrowia. Na zespole reprezentował nas Aleksander Waś - Członek Zarządu Krajowego.

26 kwietnia 2022 r. odbyło się w Sejmie RP uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy stracili życie na stanowiskach pracy w tragicznych wypadkach, do których ostatnio doszło w kopalniach Pniówek i Zofiówka.
Dyskutowano o roli bezpieczeństwa, prewencji wypadków i higienie pracy oraz o trudnych wyzwaniach, jakie niosą przemiany gospodarcze, społeczne i rynkowe.

21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Sarnicka (Przewodnicząca), Sławomir Makowski (Wiceprzewodniczący), Elżbieta Magia-Piotrowska (Sekretarz), Małgorzata Pyka (Członek Zarządu) - w formie stacjonarnej - Michał Naczyński (Członek Zarządu) oraz Aleksander Waś (Członek Zarządu) - zdalnie.

Spośród zaproszonych osób głos zabrała także Konsultant Krajowa w dziedzinie psychologii klinicznej - dr hab. Bernadetta Izydorczyk. Poparcie dla ustawy wyrazili: prof. M. Harciarek przewodniczący Komitetu Psychologii PAN, konsultant krajowa w dziedzinie psychologii klinicznej prof. Bernadetta Izydorczyk, przedstawiciele PTP (Andrzej Kędzierski), środowisk akademickich (dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ), Ewa Tatarczak (ZZ Rada Poradnictwa), dr Maria Kujawa (Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce). Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, a także przedstawiciele ministerstw, posłowie.

23 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie, poświęcone ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, a także kwestii wycen świadczeń zdrowotnych. W posiedzeniu wzięła udział Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP. Na komisji potwierdzono wzrost wynagrodzeń m.in. psychologów od 1 lipca br.

21 marca 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej zainicjowane przez Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Trwają prace nad zmianami prawnymi dotyczącymi dostępu do porad psychologa u osób poniżej 18 r.ż. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OZZP - członkowie ZK - Małgorzata Pyka i Aleksander Waś.

17 marca 2022 r. delegacja OZZP - Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski - wzięli udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie RP. Poruszano temat przygotowania Polski do udzielania obywatelom Ukrainy pomocy w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji dzieci i młodzieży. Przewodnicząca OZZP poruszyła temat pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy, a także kwestii procedowania nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

Projekt Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został uznany za konstytucyjny. Głosowanie Komisji Ustawodawczej odbyło się 16 marca 2022 r.

11 marca 2022 r. odbyło się połączone posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży w Senacie RP. W posiedzeniu udział wzięli w formie zdalnej i stacjonarnej: Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP, Małgorzata Pyka oraz Aleksander Waś - członkowie zarządu. Spotkanie było poświęcone zmianom prawnym dotyczącym pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Mocno wybrzmiała kwestia braku regulacji zawodu psychologa - zgłaszana nie tylko ze strony OZZP, ale także studentów psychologii.

Członkowie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów brali udział w dwóch szkoleniach z interwencji kryzysowej w obliczu wojny w Ukrainie. Szkolenie prowadziła Justyna  Żukowska - Gołębiewska, członkini OZZP. Szkolenie dla członków Związku było bezpłatne. Prowadząca przygotowała także materiały szkoleniowe dla osób, które brały udział w spotkaniu. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Polecamy scenariusz i prezentację warsztatu przeciwdziałającego wypaleniu wolontariuszy, którzy są zaangażowani w pomoc uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy. Warsztat został przygotowany przez Michała Naczyńskiego (Członek Zarządu Krajowego OZZP) i dr Annę Pyszkowską (Uniwersytet Śląski) - psychologów, psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych.

Link do scenariusza

Link do prezentacji

2 marca 2022 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia na temat redefinicji świadczeń psychologicznych w psychiatrii dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięli wiceprzewodniczący Sławomir Makowski i członek zarządu Aleksander Waś. Spotkanie miało związek z sytuacją dotyczącą zmniejszenia wycen sesji psychoterapii indywidualnej i porady psychologicznej diagnostycznej.
 
 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów stworzył formularz zgłoszeniowy dla psychologów, którzy chcą zaangażować się w działania pomocowe wobec uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Zebrana baza danych zostanie udostępniona Konsultantom ds. psychologii klinicznej oraz wyznaczonym osobom koordynującym działania pomocowe przy Wojewodach.

LINK DO FORMULARZA

Cytujemy Biuro Prasowe OPZZ:

 Małgorzata Pyka, członkini ZK OZZP, 10 i 17 lutego br. reprezentowała OPZZ na dwóch zdalnych webinariach organizowanych przez European Trade Union Confederation (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych). 

Pierwsze z webinariów dotyczyło wdrożenia dyrektywy o płacy minimalnej, w szczególności możliwości jej implementacji w dobie rosnącej inflacji w całej Unii Europejskiej. W dyskusji wskazano na konieczność zadbania o interesy pracowników oraz zwrócono uwagę na rolę płacy minimalnej w pojmowaniu zasad sprawiedliwości społecznej.

Drugie z webinariów było poświęcone wdrożeniu konwencji nr 190 o eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Podczas spotkania dzielono się doświadczeniami z krajów, które ratyfikowały konwencję, wskazano też na konieczność ratyfikowania jej w całej Unii Europejskiej. Zaplanowano m.in. wystosowanie listu otwartego do prezydenta Francji Emmanuela Macrona w tej sprawie.

Reprezentacja OZZP została zaproszona na spotkanie zorganizowane przez Państwową Komisją do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (PKDP). W spotkaniu oprócz OZZP w składzie: Katarzyna Sarnicka, Sławomir Makowski, Małgorzata Pyka i Aleksander Waś brał udział przewodniczący PKDP prof. Błażej Kmieciak, członkowie komisji, jak również prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - prof. Jerzy Samochowiec, przedstawicielki Polska Rada Psychoterapii m.in. prezes Renata Mizerska, a także przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym przewodnicząca PTP Krystyna Panas. Na spotkaniu omawiano tematy trudnej sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, związanej z obniżaniem wymogów dotyczących kwalifikacji i wymiaru zatrudniania psychologów i psychoterapeutów w psychiatrii DiM, obniżeniu o średnio 32% wycen psychoterapii indywidualnej i o 10% porad psychologicznych diagnostycznych. Te obniżki wycen i wymogów zatrudnienia spowodują odpływ wykwalifikowanych specjalistów do sektora prywatnego. Zwrócono uwagę także na konieczność zjednoczenia środowiska.

08.02.2022 odbyło się drugie spotkanie z ministrem Bromberem i dyrektor Olczyk. OZZP reprezentowali: K. Sarnicka, S. Makowski, D. Wójcik-Małek.

W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce Komisja Zdrowia poświęcona sytuacji w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Reprezentacja OZZP brała w niej udział - Katarzyna Sarnicka i Sławomir Makowski. Polecamy posłuchać nagrania z komisji.

W lutowym posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia wzięła udział Katarzyna Sarnicka, przewodnicząca OZZP. Na spotkaniu przekazano informacje o noweli ustawy dotyczącej minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

27 stycznia br. odbyło się spotkanie reprezentacji OZZP w składzie przewodnicząca Katarzyna Sarnicka, członkowie Zarządu Aleksander Waś i Dorota Wójcik - Małek z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, a także z Dorotą Olczyk zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w MZ i Edytą Gadomską zastępcą dyrektora ds. Rozwoju Kadr medycznych przy MZ. Ponadto na spotkaniu była obecna również prof. B. Izydorczyk, Konsultant Krajowa ds. psychologii klinicznej. Na spotkaniu poruszano tematy istotne obecnie dla psychologów w ochronie zdrowia, przede wszystkim kwestie wycen świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii DIM. W przyszłym tygodniu ma się obyć kolejne spotkanie z wiceministrem Piotrem Bromberem. 

12 grudnia powstał Międzywojewódzki Międzyzakładowy Oddział Terenowy OZZP. Oddział ten zrzesza członków z całej Polski, ze wszystkich branż. Przewodniczącym Międzywojewódzkiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego został p. Igor Burdalski, serdecznie gratulujemy!

2 grudnia br. wiceprzewodniczący OZZP Sławomir Makowski brał udział w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Spotkanie poświęcone było kilku tematom:
- Zwiększenie wykorzystania potencjału zawodowego pielęgniarek i położnych
w zakresie już istniejących rozwiązań prawnych
- Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
- Informacja NFZ na temat wzrostu wynagrodzeń pracowników Funduszu
- Sprawy różne
Wiceprzewodniczący zaapelował o pilne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami OZZP w sprawach: kontynuacji reformy psychiatrii oraz wzrostu wycen świadczeń udzielanych przez psychologów w obszarze publicznej Ochrony Zdrowia.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.
Poświęcone było ono 2 tematom:
- Funduszowi Medycznemu
- Projektowi ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
OZZP na spotkaniu reprezentował Wiceprzewodniczący ZK Sławomir Makowski.

OZZP uczestniczyło w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Podczas posiedzenia ustalono wzrost minimalnego średniego wynagrodzenia dla psychologa klinicznego oraz psychologa bez specjalizacji. Ponadto dzięki staraniom OZZP i OPZZ psycholog kliniczny jest wymieniony i ujęty w tabeli, razem z innymi zawodami medycznymi. Również jest wymieniony psycholog z nazwy w kolejnej pozycji tabeli. Minister ogłosił, że porozumienie było jednogłośnie i oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i wynagrodzeń.

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w radzie uczestniczy członkini ZK OZZP Dorota Wójcik - Małek. W ramach spotkania omawiano wiele tematów dotyczących zdrowia psychicznego, między innymi poruszany był temat ustawy o zawodzie psychologa.
 

Małgorzata Pyka, członkini Zarządu OZZP, uczestniczyła w międzynarodowej Szkole Kobiet PERC. Reprezentowała Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na spotkaniu były kobiety z całego świata, również spoza UE. Spotkanie było poświęcone usługom opiekuńczym i przepływowi pracowników tego sektora między poszczególnymi krajami. Zwracano uwagę na niepłatna prace opiekuńcza kobiet oraz konieczność międzynarodowych uregulowań w tym zakresie.

Delegacja OZZP - p. Katarzyna Sarnicka i p. Sławomir Makowski - wzięli udział w kolejnym Zespole Trójstronnym ds. ochrony zdrowia, na którym były przedstawione informacje o realizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach z maja tego roku, a także prezentowano wstępne propozycje zmian w ustawie na kolejny rok. Wg ujawnionych danych ok. 270 tysięcy etatów w ochronie zdrowia zostało objętych podwyżką średnio 1000 złoty brutto.

W piątek 15 października Katarzyna Sarnicka przewodnicząca OZZP i wiceprzewodniczący Sławomir Makowski uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Na posiedzeniu był obecny minister zdrowia Adam Niedzielski, który przekazał, że porozumienie odnośnie wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, w tym psychologów na kolejny rok ma być zawarte tylko w ramach ustaleń Zespołu do 2-3 tygodni. Obecnie są zbierane postulaty związków zawodowych uczestniczących w rozmowach. OZZP w najbliższym czasie przekaże również swoje postulaty.
 

12.10.2021 r. odbyła się konferencja prasowa w sejmie RP, podczas której ogłoszono zakończenie prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz przedstawiono jego główne założenia. Konferencję prasową rozpoczęło wystąpienie p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dziś (12.10.2021) o 11:00 rozpoczęła się debata na temat "Psycholog w polskich realiach" zorganizowana w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży pod przewodnictwem Pani Poseł Marty Golbik. Inicjatorem debaty jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Zarząd Krajowy OZZP - Małgorzata Pyka i Dominika Morawska - bierze udział w debacie OPZZ pt. BUDOWANIE SIŁY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPRZEZ PARTNERSTWO POKOLENIOWE. Związki zawodowe stanowią podstawę walki o prawa pracownicze.
 
 
 
 
 

Dziś przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka uczestniczyła osobiście w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, na którym był przedstawiony plan dalszych działań w zakresie wzrostu wynagrodzeń, w tym dla grupy psychologów. W posiedzeniu Zespołu brał udział minister Adam Niedzielski. Z ramienia OZZP w posiedzeniu uczestniczył zdalnie także wiceprzewodniczący Sławomir Makowski. W Zespole Trójstronnym oprócz strony rządowej, brały udział związki zawodowe ochrony zdrowia i przedstawiciele pracodawców. Na posiedzeniu podkreślono rolę psychologów, szczególnie w kontekście pandemii i drastycznego wzrostu zaburzeń psychicznych. Kolejne posiedzenie będzie jeszcze we wrześniu, gdzie mają być przedstawione konkretnie informacje na temat dalszych wzrostów wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia.

Dzisiaj OZZP uczestniczy w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds ochrony zdrowia. Na spotkaniu są omawiane między innymi kwestie związane z realizacją ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.
 

Dzisiaj przewodnicząca OZZP, Katarzyna Sarnicka, uczestniczyła online w kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia. Posiedzenie dot. prawidłowego realizowania ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Dziś w Senacie RP delegacja OZZP wzięła udział w połączonym posiedzeniu dwóch zespołów: senackiego Zespołu ds. Dzieci i Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Tematy dotyczyły przede wszystkim psychologicznych aspektów walki z pandemią, a także aspektów istotnych dla grupy zawodowej psychologów. Delegacja składa się z Katarzyny Sarnickiej (przewodnicząca ZK OZZP), Sławomira Makowskiego (wiceprzewodniczący OZZP), Elżbiety Magii-Piotrowskiej (Sekretarz ZK OZZP), Małgorzaty Pyki (Członek ZK OZZP), Michała Naczyńskiego (Członek ZK OZZP) oraz Aleksandra Waś (członek OZZP, podlaski konsultant wojewódzki w dziedzinie psychologii klinicznej).

Po okresie konsultacji wstępnego projektu ustawy o zawodzie psychologa, przechodzimy do etapu podsumowania tych uwag. Podczas posiedzenia zostały omówione zmiany wprowadzone do projektu po okresie konsultacji oraz przedstawiono najnowszą wersję projektu.
W posiedzeniu oprócz przedstawicieli ZK OZZP brały udział różne organizacje reprezentujące psychologów m.in. Komitet Psychologii PAN, PTP, Konsultant Krajowa ds. Psychologii Klinicznej i konsultanci wojewódzcy.

Dziś Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący ZK OZZP, brał udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Posiedzenie poświęcone jest omówieniu skutków wprowadzenia Ustawy 6 proc. PKB na zdrowie po trzech latach od wejścia w życie.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uczestniczyło w konferencji zorganizowanej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja dotyczyła mobbingu i dyskryminacji kobiet w pracy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów reprezentowała Małgorzata Pyka, Członek Zarządu Krajowego OZZP, która wygłosiła prelekcję pt. "Molestowanie w pracy - nowe zagrożenie psychospołeczne?". 

Kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia, w którym uczestniczy przewodnicząca ZK OZZP Katarzyna Sarnicka. Zespół jest poświęcony zmianom przepisów regulujących kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych.

Dzisiejsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży dotyczyło wpływu pandemii na zdrowie psychiczne uczniów. Z ramienia OZZP udział w nim wzięli:
Katarzyna Sarnicka - Przewodnicząca ZK OZZP,
Sławomir Makowski - Wiceprzewodniczący ZK,
Małgorzata Pyka - Członek ZK OZZP.

Sławomir Makowski, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego, reprezentował OZZP podczas doraźnego posiedzenia Zespołu problemu ds. ochrony zdrowia. Podczas spotkania poruszył m.in. temat niskiej wyceny świadczeń psychologicznych. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowuje ponowną wycenę świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych w poradniach psychologiczno-psychoterapeutycznych I stopnia referencyjności.

Publikujemy list Pani prof. Bernadetty Izydorczyk - Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej - skierowany do OZZP, popierający nasze działania związane z regulacją ustawową zawodu zaufania publicznego, jakim jest psycholog. Dziękujemy bardzo zarówno Pani Konsultant Krajowej, jak również pozostałym konsultantom wojewódzkim za cenne wsparcie.
 

15.03.2021 - Na specjalnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa został przedstawiony przez Klub Parlamentarny Lewicy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZZP, którzy współtworzyli z Klubem Lewicy projekt, a także przedstawiciele ministerstw: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, posłowie i zainteresowane organizacje. Spotkanie rozpoczęło oficjalne konsultacje społeczne tego projektu.

09.03.2021 odbyła sie wspólna konferencja prasowa OZZP i parlamentarnego klubu Lewicy, na której ogłoszono powstanie projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zaproszono do jego konsultacji polityków i zainteresowane organizacje.

09.03.2021 w Senacie RP odbyło się posiedzenie połączonych parlamentarnych zespołów: ds. Dzieci oraz ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, Senackiego Zespołu - Zdrowie Polaków i Zespołu "Brain, mind and pain" Parlamentu Europejskiego, podczas którego swoje wystąpienia miała również Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka. Podczas spotkania odbyła się debata poświęcona dramatycznej sytuacji dzieci i młodzieży w obliczu zapaści psychiatrii dzieci i młodzieży oraz kryzysu spowodowanego COVID-19.

Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka brała dziś udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Tematem spotkania było przyspieszenie osiągnięcia przez placówki medyczne gwarantowanego poziomu najniższych wynagrodzeń oraz podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych.

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w ochronie zdrowia konieczne stało się szybkie zebranie danych dotyczących faktycznych zarobków przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych. Według danych podanych przez Ministerstwo, średnie zasadnicze wynagrodzenie brutto dla psychologów bez specjalizacji jest nawet o 300 zł wyższe, niż pokazują dane zebrane w 2019 roku przez OZZP. Aby uzyskać aktualne informacje o faktycznych zarobkach w ochronie zdrowia psycholodzy, tak jak przedstawiciele innych grup zawodów medycznych, gromadzą nowe dane ankietowe. Zapraszamy do udziału w ankiecie OZZP wszystkich psychologów zatrudnionych w publicznych i prywatnych placówkach ochrony zdrowia, zarówno w ramach umowy i pracę jak i kontraktu. Wypełnienie ankiety zajmuję od około 3 do 10 minut w zależności od ilości miejsc pracy - LINK DO ANKIETY. Dane zbierane są do czerwca 2021 r.

Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka reprezentowała dziś psychologów podczas Posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia. Tematem spotkania było kształtowanie się wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Dziś odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, którego przewodniczącą jest posłanka Marta Golbik. Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów odpowiedział na zaproszenie i wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi nadużywania i uzależnienia od internetu oraz mediów cyfrowych. OZZP reprezentowali Członkowie Zarządu Krajowego: Agata Młynarczyk-Burek oraz Michał Naczyński.

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia ws. zarobków. Przewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka brała udział w posiedzeniu Zespołu jako ekspert ze strony środowiska psychologów.

Dziś odbył się Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów OZZP. Zjazd odbył się w formie zdalnej, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z COVID-19. Podczas ZKD został wybrany nowy skład Zarządu Krajowego, którego przewodniczącą została p. Katarzyna Sarnicka - dotychczasowa wiceprzewodnicząca OZZP. Delegaci wybrali również swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej, a także wprowadzili zmiany w statucie związku.

Od momentu powołania Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, pod przewodnictwem p. posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, odbyło się pięć spotkań w terminach: 30.10, 09.11, 23.11, 07.12, 21.12. Posiedzenia dotyczyły omówienia zagadnień związanych z nowym projektem ustawy i przedstawieniem najważniejszych założeń do tego projektu. W posiedzeniach brali udział przedstawiciele OZZP. W pracach merytorycznych nad nowym projektem ustawy bazowano na wcześniejszych projektach ustaw oraz najnowszym raporcie z badań OZZP dotyczących przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z lutego 2020 r.

Przed powołaniem i pomiędzy spotkaniami zespołu parlamentarnego trwały intensywne konsultacje OZZP z zespołem prawników oraz innymi izbami zawodowymi: Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelną Radą Aptekarską oraz Krajową Izbą Fizjoterapeutów. 

W posiedzeniach zespołu brali udział posłowie lub ich przedstawiciele z różnych ugrupowań politycznych,  prawnicy, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

OZZP uczestniczyło w kolejnym spotkaniu Zespołu Parlamentarnego ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, kontynuując rozpoczęte wcześniej prace. Było to przedostatnie posiedzenie w bieżącym roku kalendarzowym.

W ubiegłbym tygodniu odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ - nasz związek reprezentowała przewodnicząca Dolnośląskiego MOT, Małgorzata Pyka. Tematem posiedzenia było niwelowanie luki płacowej, mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy oraz dostępność do żłobków i przedszkoli.

Przewodniczący OZZP Sławomir Makowski uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego, na którym omawiano podwyżki wynagrodzeń i nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla pracowników w ochronie zdrowia. W spotkaniu brał udział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Z inicjatywy strony społecznej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów, przy wsparciu posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, udało się powołać Zespół Parlamentarny ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. Przewodniczącą zespołu została pani posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

W Warszawie w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z Klubem Lewicy. Na spotkaniu były posłanki i posłowie, a także stowarzyszenia i związki zawodowe związane z Klubem Lewicy. OZZP reprezentowali Przewodniczący OZZP Sławomir Makowski, Wiceprzewodnicząca OZZP Katarzyna Sarnicka i Przewodnicząca dolnośląskiego MOT Małgorzata Pyka, którzy zwrócili uwagę polityków na psychologiczne konsekwencje pandemii koronawirusa, na dramatycznie niskie zarobki psychologów w sektorze publicznym i brak uregulowań prawnych zawodu psychologa.

Prezydium OZZP (Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia) spotkało się z panią Aliną Niewiadomską (Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych) oraz z zespołem prawników KIDL (mec. Maciej Niezabitowski, mec. Szymon Guzik). Tematem spotkania było funkcjonowanie samorządu zawodowego zrzeszającego diagnostów laboratoryjnych.

Dziś Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka zdalnie spotkali się z panią Elżbietą Piotrowską-Rutkowską (Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej) oraz mec. Krzysztofem Baką (prawnik NRA). Spotkanie służyło podzieleniu się doświadczeniem NRA w zakresie organizacji oraz funkcjonowania dwustopniowego Samorządu z dwudziestoma Izbami.

26 maja odbyło się spotkanie w formie on-line z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dyrektorem Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Markiem Walaśkiewiczem. Na spotkaniu przekazano wyniki raportu z badań ankietowych dotyczących ustawy o zawodzie psychologa. Ponadto rozmawiano na temat nowego projektu ustawy, który jest tworzony w MRiPS.

Przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka zostali zaproszeni do uczestnictwa w Konferencji pt. „Dylematy Etyczne w Diagnozie Psychologicznej” organizowanej przez Krakowski Oddział PTP z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa. Spotkanie było okazją do rozmów na temat współpracy pomiędzy OZZP a PTP.

Wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka wraz z wiceprzewodniczącą Jadwigą Łuczak – Wawrzyniak uczestniczyły w Kongresie Profesji i Zawodów Pomocowych organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP. Podczas kongresu podjęto bezpośrednią rozmowę z Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg. Przewodniczące przedstawiły aktualną sytuację zawodu psychologa i otrzymały obietnicę szybkiego spotkania pomiędzy Panią Minister a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Psychologów.

Czego sobie życzymy❓
➡ regulacji zawodu psychologa - nowej ustawy, która będzie nowoczesna i oparta na wynikach raportu z badań środowiska psychologów,
➡ szacunku dla naszej pracy i odpowiednich jej warunków,
➡ satysfakcji finansowej z pracy,
➡ większej ilości etatów dla psychologów.

Odbyło się kolejne robocze spotkanie z Prezydium Krajowej Izby Fizjoterapeutów dotyczące ustawy o zawodzie i samorządzie zawodowym.
ZK OZZP reprezentowali: przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, sekretarz Elżbieta Magia.
Prezydium KIF reprezentowali: wiceprezes Paweł Adamkiewicz, wiceprezes Ernest Wiśniewski, dyrektor biura Artur Koper, koordynator Działu Prawnego mec. Katarzyna Blicharczyk-Ożga, rzecznik prasowy Dominika Kowalczyk.

Odbyło się spotkanie z Prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciejem Krawczykiem, Wiceprezesem KIF Ernestem Wiśniewskim, radcą prawnym Katarzyną Blicharczyk - Ożgą oraz Dominiką Kowalczyk - specjalistą od PR. Głównym celem było nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy OZZP a Krajową Izbą Fizjoterapeutów. Przedstawiciele Zarządu KIF podzielili się swoimi doświadczeniami z prac nad stworzeniem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. OZZP reprezentowali przewodniczący Sławomir Makowski, wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia i Małgorzata Pyka.

70-lecie pisma "Służba Zdrowia" - najstarszego czasopisma medycznego w Polsce.
OZZP reprezentowały: Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Justyna Żukowska-Gołębiewska, Małgorzata Pyka.

Przewodniczący Sławomir Makowski wraz z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim byli gośćmi debaty eksperckiej nt. uregulowań prawnych zawodu psychologa, która odbyła się w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

W Warszawie odbyła się zdrowotna debata ekspercka poświęcona polskiemu systemowi ochrony zdrowia pt. "Każdy ma prawo do ochrony zdrowotnej - prawda czy fikcja?". ZK OZZP reprezentowali przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka.

Przewodniczący Sławomir Makowski jako ekspert z ramienia OPZZ wziął udział w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.  

Dyskutowane były m.in. tematy:
- odmrożenie "kwoty bazowej" w ustawie z 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
- skutki praktycznego wdrażania zarządzeń (38/2019/DSOZ i 43/2019/DSOZ) prezesa NFZ i sytuacja grup zawodowych nieujętych w odrębnych regulacjach płacowych (psycholodzy, fizjoterapeuci, diagności, technicy medyczni).

Tego samego dnia przewodniczący Sławomir Makowski i wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka wzięli udział w spotkaniu z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Frans Timmermans spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ. Głównymi tematami spotkania były zmiany na europejskim rynku pracy, rola związków zawodowych w tym procesie oraz zbliżające się wybory do PE.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli OZZP z Zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorzem Błażewiczem, Dyrektorem Departamentu ds Zdrowia Psychicznego Grzegorzem Sajem oraz Agnieszką Wernik Dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwiązań Systemowych. Związek zawodowy reprezentowali: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Justyna Żukowska-Gołębiewska. Spotkanie dotyczyło współpracy w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa. Ustalono kierunki dalszych działań i strategii.

Konferencja, podczas której poruszano tematykę kryzysów psychicznych dorosłych, dzieci i młodzieży. Nawiązano do rocznicy powstania Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - minęło 25 lat od jej wejścia w życie. Podkreślano istotną rolę wsparcia i diagnozy psychologicznej w leczeniu chorób oraz w kryzysach psychicznych. W konferencji uczestniczyli Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki OZZP: Jadwiga Łuczak - Wawrzyniak oraz Justyna Żukowska - Gołębiewska, które przedstawiły stanowisko OZZP w zakresie dyskutowanych zmian w psychatrii sądowej:

1. Brak warunków do pełnienia zadań psychologa czy psychoterapeuty w sytuacji kiedy na jednego psychologa przypada 40 łóżek w wymiarze 1.25 etatu.
2. Wynagrodzenia psychologów są nieadekwatnie niskie do charakteru pracy i odpowiedzialności.
3. Niewystarczający dostęp do superwizji (w tym bezpłatnej).
4. Brak ustaw o zawodzie psychologa i o zawodzie psychoterapeuty wpływa m.in na jakość opiniowania przez biegłych oraz brak jasno określonych standardów terapii.
5. Trudności w ocenie ryzyka zachowań agresywnych ze względu na brak dostępu do narzędzi SAPROF i HCR-30 V3 i jasnych kryteriów oceny.
6. Trudności w profilowaniu grup terapeutycznych ze względu na brak warunków lokalowych i finansowych oraz ograniczone etaty, w ramach których nie ma możliwości prowadzenia kilku grup o różnej specyfice.
7. Brak ochrony praw i godności innych osób osadzonych przebywających z osobami z zaburzeniami psychicznymi, które oczekują na miejsce w szpitalu lub są w procesie diagnozy.
8. Zwiększenie wydatków na profilaktykę zdrowia psychicznego osób odbywających karę w warunkach ograniczenia i pozbawienia wolności.

Potrzeba regulacji zawodu psychologa oraz konieczność powołania samorządu zawodowego to jeden z tematów posiedzenia Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, w której wzięła udział delegacja OZZP w składzie: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Elżbieta Magia.