KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Spotkanie reprezentantów Prezydium OZZP z reprezentantami Prezydium PTP.

Udział: Katarzyna Sarnicka, Aleksandra Bednarska, Sławomir Makowski, Wojciech Anczurowski. Z ramienia PTP: Małgorzata Toeplitz - Winiewska i Adam Tarnowski. Omawiano rozporządzenie dotyczące Centrów Zdrowia Psychicznego, które będzie miało wpływ na pracę wszystkich psychologów zatrudnionych zarówno w szpitalach psychiatrycznych, jak też psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej. Tematami spotkania były także kierunki dalszej współpracy.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art