KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wypowiedzi pisemne

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo OZZP z dn. 4.04.2020 w sprawie odwołania egzaminu specjalizacyjnego

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art