KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Kalendarium wydarzeń związanych z ustawą o zawodzie psychologa

 • 13.05.2024 - Nowy projekt Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów został został wprowadzony do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD58. Aktualnie projekt przechodzi konsultacje międzyresortowe.
 • 28.02.2024 - Na konferencji "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania", na której była m.in. Pani Ministra Dziemianowcz-Bąk, ministra ogłosiła, że do końca 2024 MRPiPS przewiduje oddanie do konsultacji społecznych projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 22.01.2024 - W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się się spotkanie Zarządu Krajowego OZZP z Ministrą Pracy Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. Tematem spotkania były plany Ministerstwa związane z regulacją zawodu psychologa. Zarząd Krajowy OZZP reprezentowali: przewodnicząca Katarzyna Sarnicka, sekretarz Elżbieta Magia-Piotrowska oraz członkowie zarządu Małgorzata Pyka i Aleksander Waś.
 • 13.12.2023 - Powołanie na stanowisko Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Agnieszki Dziemianowicz - Bąk.
 • 27.04.2023 - Przy okazji uroczystego posiedzenia Rady Ochrony Pracy z Okazji “Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” pod patronatem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, udało się Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącemu OZZP porozmawiać osobiście na temat projektu Ustawy o zawodzie psychologa z kluczowymi dla tej sprawy osobami: Przewodniczącą komisji sejmowej w której projekt oczekuje na pierwsze czytanie Posłanką Urszula Rusecką oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg, a także Marszłakiem Sejmu Ryszardem Terleckim.
 • 10.02.2023 – Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, przedstawienie treści drobnych zmian w projekcie będących wyrazem realizacji uwag z ostatniej opinii BAS oraz przyjęcie kolejnych drobnych uwag od strony społecznej.
 • 10.02.2023 – wspólna konferencja prasowa OZZP i Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa Posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk mająca na celu zaapelowanie do Decydentów o przyspieszenie pierwszego czytania projektu ustawy.
 • 06.07.2022 – Skierowanie projektu ustawy do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
 • 18.10.2021 – złożenie projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w kancelarii sejmu RP.
 • 12.10.2021 – konferencja prasowa w sejmie RP podczas której ogłoszono zakończenie prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz przedstawiono jego główne założenia.
 • 05.07.2021 – Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, przedstawienie treści projektu po wprowadzeniu zmian wynikających z uwag strony społecznej.
 • 15.03.2021 – Na specjalnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa został przedstawiony przez Klub Parlamentarny Lewicy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele OZZP, przedstawiciele ministerst: Zdrowia, Edukacji i Nauki oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, a także posłowie i zainteresowane organizacje. Spotkanie rozpoczęło oficjalne konsultacje społeczne tego projektu.
 • 09.03.2021 – wspólna konferencja prasowa OZZP i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z parlamentarnego klubu Lewicy, na której ogłoszono powstanie projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz zaproszono do jego konsultacji polityków i zainteresowane organizacje.
 • 26.02.2021 odpowiedź na interpelację poselską nr 19621.
 • 09.02.2021 interpelacja poselska nr 19621 do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii ws. podjęcia działań zmierzających do uregulowania zawodu psychologa w Polsce.
 • 21.12.2020 – piąte spotkanie robocze Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. Zakończenie prac nad głównymi założeniami do nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa.
 • 07.12.2020 – czwarte spotkanie robocze Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.
 • 23.11.2020 – trzecie spotkanie robocze Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.
 • 09.11.2020 – drugie spotkanie robocze Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.
 • 30.10.2020 – pierwsze spotkanie robocze Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.
 • 17.09.2020 – powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. OZZP było stroną społeczną inicjującą działania na rzecz rozpoczęcia prac nad projektem ustawy. Przewodniczącą zespołu została posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
 • 02.06.2020 – konferencja prasowa i udostępnienie opinii publicznej Raportu z badania przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 27.05.2020 - odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską nr 5963, wskazująca na to, że projekt regulacji prawnej zawodu psychologa jest na końcowym etapie opracowania.
 • 26.05.2020OZZP przekazało do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Raport swojego autorstwa, z badania ankietowego przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 12.05.2020 - interpelacja poselska nr 5963 do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie opracowania nowego projektu ustawy o zawodzie psychologa.
 • 11.05.2020 list do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie z członkami zespołu pracującego aktualnie w Ministerstwie nad nową ustawą o zawodzie psychologa w celu przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez OZZP, w których udział wzięło 4277 psychologów.
 • 14.04.2020 - odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na list OZZP, w którym ministerstwo przedstawia podstawowe założenia nowego projektu ustawy.
 • 23.03.2020 - list do Prezesa Rady Ministrów z apelem o pilne wprowadzenie regulacji prawnych zawodu psychologa.
 • 20.03.2020 - odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską nr 2998.
 • 8.03.2020 - interpelacja poselska nr 2998 do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stanu oraz terminarza prac nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 5.02.2020 - pismo z prośbą o spotkanie z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy.
 • 20.11.2019 - przewodniczący Sławomir Makowski przesyła opinię w sprawie staży zawodowych psychologów na prośbę Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
 • 8.10.2019 - debata ekspercka na temat uregulowań prawnych zawodu psychologa w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.
 • 17.09.2019 - list otwarty do kandydatów na posłów i senatorów z apelem o zaangażowanie na rzecz regulacji prawnej zawodu psychologa.
 • 14.08.2019 - odpowiedż Ministerswa Rodziny, Pracy i Polistyki Społecznej na list OZZP.
 • 24.07.2019 - odpowiedź z Ministerstwa Rrodziny, Pracy i Polityki Społecznej na list Rzecznika Praw Pacjenta.
 • 5.07.2019 - list do nowej Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o spotkanie z przedstawicielami OZZP w sprawie regulacji zawodu psychologa.
 • 30.06.2019zakończenie zbierania danych w badaniu opinii środowiska psychologów w sprawie ustawy o zawodzie psychologa; trwają prace nad raportem z badania.
 • 12.06.2019 - odpowiedź Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na pismo OZZP z dn. 15.05.2019 r.
 • 15.05.2019 - pismo do Minister Elżbiety Rafalskiej w sprawie wznowienia prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 6.05.2019 - spotkanie przedstawicieli OZZP z Zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorzem Błażewiczem, Dyrektorem Departamentu ds Zdrowia Psychicznego Grzegorzem Sajem oraz Agnieszką Wernik Dyrektorem Departamentu Strategii i Rozwiązań Systemowych. Spotkanie dotyczyło współpracy w sprawie nowej ustawy o zawodzie psychologa. Ustalono kierunki dalszych działań i strategii.
 • 15.02.2019ruszają badania opinii środowiska psychologów nt. ustawy o zawodzie psychologa.
 • 8.01.2019odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • 31.12.2018OZZP rozpoczyna badania pilotażowe elektronicznej ankiety dotyczącej ustawy o zawodzie psychologa wśród sędziów kompetentnych.
 • 10.12.2018 - korespondencja Rzecznika Praw Pacjenta do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 5.12.2018 spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie trudnej sytuacji psychologów.
 • 7.12.2018OZZP otrzymuje odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wznowienia prac nad projektem nowej, kompleksowej ustawy o zawodzie psychologa.
 • 12.10.2018w związku z brakiem odpowiedzi na złożony dnia 22.09.2018 list otwarty, OZZP wysyła pismo do pani minister Elżbiety Rafalskiej z prośbą o ustalenie konkretnego terminu spotkania z reprezentantami środowiska psychologów w sprawie ich ustawy.
 • 22.09.2018psychologowie z całej Polski zbierają się w Warszawie, by z hasłami, transparentami, banerami, zaprotestować przeciwko brakowi uregulowań prawnych ich zawodu. Pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewodniczący OZZP Sławomir Makowski odczytuje List Otwarty skierowany do Minister Elżbiety Rafalskiej. Następnie wraz z wiceprzewodniczącą Katarzyną Sarnicką i sekretarz Aleksandrą Bednarską składają list w Ministerstwie.
 • 14.09.2018 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wysyła do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o rozważenie możliwości spotkania Pani Minister z przedstawicielami OZZP oraz pisemne odniesienie się do problemu braku uregulowań prawnych zawodu psychologa w Polsce, a konkretnie braku czynnej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 • 13.09.2018 – do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wysłana zostaje informacja o planowanych na 22.09.2018 r. działaniach OZZP  z prośbą o spotkanie z Minister Elżbietą Rafalską. Tego samego dnia Przewodniczący OZZP wysyła do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej pismo z informacją o zaplanowanym na 22 września 2018 r. marszu psychologów pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i zamiarze wręczenia Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej listu otwartego wzywającego do natychmiastowego wszczęcia prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. OZZP zwraca się do Premiera RP z prośbą o wsparcie.
 • 6.08.2018 – spotkanie wiceprzewodniczącej Katarzyny Sarnickiej i sekretarz Aleksandry Bednarskiej z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i pozyskanie poparcia w staraniach o wznowienie prac nad ustawą o zawodzie psychologa.
 • 12.07.2018odpowiedź z MPiPS na pismo OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 9.07.2018 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działań na rzecz ustawy. Udział wzięli: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Aleksandra Bednarska.
 • 9.07.2018 – spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie działań na rzecz ustawy. Udział wzięli: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka i Aleksandra Bednarska.
 • 29.06.2018odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na pismo OZZP w sprawie ustawy o zawodzie psychologa.
 • 15.06.2018 – pisma do Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wsparcia działań OZZP we wznowieniu prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 15.06.2018 – pozyskanie poparcia OPZZ w działaniach OZZP na rzecz ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.
 • 11.04.2018 – udział OZZP, PTP i konsultanta ds. psychologii klinicznej woj. mazowieckiego w Parlamentarnym Zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia.
 • 10.10.2017 – spotkanie przewodniczącego OZZP Sławomira Makowskiego oraz wiceprzewodniczących: Katarzyny Sarnickiej i Wojciecha Anczurowskego z Przewodniczącą PTP dr Małgorzatą Toeplitz – Winiewską oraz wiceprzewodniczącym prof. Adamem Tarnowskim. Spotkanie było próbą nawiązania współpracy m.in. w sprawie ustawy o zawodzie psychologa, jednak niestety dalsze wspólne działania nie były kontynuowane.
 • 30.06.2017 – przez cały okres czerwca trwały działania, mające na celu podjęcie współpracy OZZP kancelarią prawną.
 • 28.06.2017 – zebranie Zarządu Głównego PTP, na którym wiceprzewodniczący OZZP Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu Związku.
 • 30.05.2017 – spotkanie w sprawie współpracy z PTP. W spotkaniu udział wzięli – Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Ksenia Sławińska, Wojciech Anczurowski.
 • 8.05.2017 – pismo do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z informacją o powstaniu OZZP i o gotowości do aktywnego udziału przy tworzeniu aktów prawnych dot. naszej grupy zawodowej.

 

HISTORIA USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA - SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Aktualnie obowiązująca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów została uchwalona 8 czerwca 2001 r. Weszła w życie dopiero w 2006 r. Następnie miała miejsce nieudana próba utworzenia samorządu zawodowego psychologów, kilka razy próbowano uchylić istniejącą ustawę, a także powstał w 2007 roku projekt ustawy rezygnujący z powołania samorządu w ogóle. Nigdy nie powstały do obowiązującej ustawy przepisy wykonawcze i nie został skutecznie powołany samorząd zawodowy psychologów, w związku z czym nadal żaden psycholog w Polsce nie ma formalnie nadanego prawa do wykonywania zawodu. W 2013 roku, w związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w treści ustawy, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęto decyzje o rozpoczęciu prac nad nową regulacją zawodu psychologa. W tym samym roku, w tej sprawie przeprowadzone zostały drogą elektroniczną pierwsze konsultacje branżowe (w środowisku psychologów i studentów psychologii oraz klientów zainteresowanych usługami psychologicznymi), których efektem było powstanie w 2014 roku tzw. Białej Księgi Zawodu Psychologa. Do Księgi w lipcu tego samego roku dopisano uzupełnienie Białej Księgi, dając tym samym nadzieję, że prace nad ustawą są intensywnie prowadzone.

We wrześniu 2015 roku powstał projekt założeń do nowej ustawy na bazie prac prowadzonych w Ministerstwie, wspólnie z przedstawicielami środowiska psychologów. Założenia do nowej ustawy przekazane do Ministerstwa nie zostały opracowane i poddane dalszej pracy legislacyjnej. Na bazie założeń do nowej ustawy, wstępną wersję projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów przygotowało w 2015 roku Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W styczniu 2016 Ministerstwo całkowicie wstrzymało prace nad nową ustawą. Pomimo petycji i apeli środowiska psychologów Ministerstwo nie wznowiło prac przez ponad dwa lata. W tym czasie, w październiku 2016 roku, powstało OZZP i rozpoczęło intensywne działania  na rzecz skutecznego wprowadzenia regulacji zawodu psychologa.

Działania środowiska psychologów związane z ustawą o zawodzie psychologa, które miały miejsce przed powstaniem OZZP można prześledzić na stronie PTP.

W wyniku podjętych przez OZZP działań, m.in. publiczne złożenie petycji w sprawie ustawy w MRPiPS (patrz Kalendarium działań poniżej), ostatecznie w listopadzie 2018 r Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o wznowieniu prac nad nową regulacją prawną zawodu psychologa.

W 2018 roku, równolegle do działań mających na celu doprowadzenie do wznowienia prac nad nową ustawą, OZZP prowadziło prace nad projektem drugich konsultacji branżowych, które miały na celu poznania aktualnych potrzeb środowiska psychologów dotyczących regulacji zawodu psychologa. W 2019 r. na podstawie zgłoszonych przez psychologów różnymi drogami sugestii, Zespół ds. Badań OZZP stworzył ankietę, w której zapytano środowisko psychologów o jego oczekiwania i potrzeby  związane z treścią nowej Ustawy. W badaniu wzięło udział 4277 psychologów z całej Polski i pracujących we wszystkich specjalnościach.  

W maju 2020 roku, Raport z badań  został przekazany przez OZZP do MRPiPS jako opinia środowiska psychologów wyrażona w toku prac nad nową ustawą o zawodzie psychologa na temat istotnych zagadnień, które powinny znaleźć się w nowej ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Został również udostępniony opinii publicznej podczas konferencji prasowej oraz został opublikowany na stronie internetowej OZZP i w mediach społecznościowych.

Cały okres od 2018 roku do teraz, to intensywne działania OZZP, bezpośrednie i lobbingowe - obfita  korespondencja, liczne spotkania i działalność medialna -  mające na celu przyspieszenie prac nad nowa ustawą o zawodzie psychologa i zwiększenie świadomości  społecznej związanej z koniecznością regulacji tego ważnego zawodu zaufania publicznego (patrz w Kalendarium poniżej).

Z treści ostatnich zainicjowanych przez OZZP w 2020 roku interpelacji poselskich w sprawie ustawy o zawodzie psychologa, wynikało, że prace nad nową ustawa są na końcowym etapie i należy się spodziewać, że niebawem rozpoczną się konsultacje społeczne w tej sprawie. W maju 2020 roku odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas którego OZZP prezentowało wyniki raportu z przeprowadzonych przez siebie badań na temat przekonań środowiska psychologów dotyczących nowej ustawy ustawy o zawodzie psychologa. Podczas spotkania Ministerstwo potwierdziło informację o końcowym etapie prac nad projektem nowej ustawy i zapowiedziało konsultacje społeczne projektu ustawy latem 2020 roku. Ministerstwo nie przedstawiło jednak do konsultacji żadnego projektu, a departament  tworzący go w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, został po rekonstrukcji rządu, przeniesiony do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

We wrześniu 2020 z inicjatywy OZZP jako strony społecznej powstał Parlamentarny Zespół ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. W skład zespołu pod przewodnictwem Pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk weszli posłowie różnych ugrupowań politycznych, prawnicy oraz przedstawiciele OZZP jako strona społeczna. Od września do grudnia 2020 roku podczas posiedzeń Zespołu zostały wypracowane podstawowe założenia do projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Bazą do założeń były wnioski po analizie aktualnie obowiązującej ustawy, dotychczasowych projektów nowej ustawy, wyników raportu OZZP na temat ustawy z 2020 roku oraz ustaw i doświadczeń innych zawodów zaufania publicznego. W marcu 2021 zakończono pracę nad projektem nowej ustawy.

W marcu 2021 roku odbyło się specjalne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa, na którym został przedstawiony przez Klub Parlamentarny Lewicy poselski wstępny projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Spotkanie rozpoczęło oficjalne konsultacje społeczne tego projektu. Konsultacje zakończono w maju, a ich podsumowanie odbyło się na kolejnym zespole parlamentarnym w lipcu 2021. Podczas tego posiedzenia przedstawiono projekt ustawy po wprowadzeniu zmian wynikających z nadesłanych w trakcie konsultacji uwag. Przyjęto również, od strony społecznej uczestniczącej w spotkaniu, komentarze dot. nowej wersji projektu. W efekcie złożono zapytanie dotyczące jednego z zapisów projektu do Biura Analiz Sejmowych (BAS).

Projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym, po uwzględnieniu zasadnych uwag z procesu konsultacji oraz zaleceń z analizy BAS, złożono w październiku 2021 roku. W marcu 2021 roku projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ustawodawczą, a w kwietniu 2021 został mu nadany numer druku sejmowego 2113.

W lipcu 2022 roku projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i do dziś oczekuje tam na owo czytanie. Komisja zleciła kolejna ekspertyzę Biuru Analiz Sejmowych i wyznaczyła dopiero na maj 2023 roku dyskusje (nie pierwsze czytanie) nad projektem. W związku z tą sytuacją 10 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa na którym Projektodawcy przedstawili ostatnie drobne zmiany w projekcie proponowane w ramach autpoprawki, zgodnie ze wskazaniami z zamówionej przez komisję analizy BAS a także przyjęło ostatnie uwagi od strony społecznej.

"Niestety, mimo iż OZZP do końca nie ustawało w działaniach lobbingowych, projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów nie doczekał się pierwszego czytania w IX Kadencji Sejmu.
13 listopada 2023 rozpoczęła się X Kadencja Sejmu RP, a 13 grudnia 2023 na stanowisko Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została powołana Pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

22 stycznia 2024 Zarząd OZZP spotkał się z nowo mianowaną ministrą MRPiPS podczas którego otrzymał informację, że Ministerstwo nie tylko rozumie wagę i konieczność skutecznego uregulowania zawodu psychologa, ale również ma gotowy projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i pracuje właśnie nad jego ostatnimi zapisami. Projekt ministerialny będzie podlegał konsultacjom społecznym.

Pod koniec lutego 2024 Ministra Pracy potwierdziła tę informację publicznie podczas jednej z konferencji w której brała udział.

Rządowy projekt nowej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 13 maja 2024 roku, zgodnie z ustaleniami Zespołu ds. Programowania Prac Rządu został wprowadzony do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UD58. Aktualnie projekt przechodzi konsultacje międzyresortowe.

wiele organizacji jeden cel 

Dokumenty do pobrania

Najnowszy projekt ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (2021)
Plakat "Wiele organizacji - jeden cel. Ustawa o zawodzie psychologa"
Materiały dla polityków i mediów nt. nowego projektu ustawy (2021): Potrzeba nowej ustawy o zawodzie psychologa.
Raport z badań OZZP dotyczący przekonań środowiska psychologów na temat ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (2020)
Grafiki do raportu OZZP (2020) - skrót najważniejszych informacji i wniosków.
Ustawa o zawodzie psychologa - 08.06.2001
Biała księga - 17.02.2014
Uzupełnienie Białej Księgi - 07.2014
Projekt założeń do nowej Ustawy - 09.2015
Uwagi do Założeń do Ustawy - 10.2015
Wstępny projekt Ustawy - 2015

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć