KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Wydarzenia

Spotkanie z konsultantami wojewódzkimi i panią konsultant krajową oraz z przedstawicielem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia

dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, m.in. dotyczący specjalizacji z psychologii klinicznej. Projekt wcześniej przekazany do konsultacji społecznych. Udział w spotkaniu brał vice przewodniczący Wojciech Anczurowski.

©2021 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art