KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Raporty z badań własnych OZZP

Przedstawiamy Państwu raport z badań ankietowych, dotyczących sytuacji zarobkowej psychologów, pracujących w ochronie zdrowia wraz z infografikami obrazującymi wyniki badania.