KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Inne ważne informacje

13 lipca Senat przyjął ustawę o niektórych zawodach medycznych z poprawkami. Projekt wprowadza definicję psychoterapii i psychoterapeuty, a poprawki oznaczają możliwość wykonywania psychoterapii przez wszystkich z tytułem magistra, niezależnie od wykształcenia bazowego, a także umożliwienie wszystkim obecnym i przyszłym adeptom psychoterapii niezależnie od wykształcenia bazowego podejście do egzaminu specjalizacyjnego z psychoterapii bez ograniczeń w czasie. Podmioty szkolące będą zobowiązane do prowadzenia szkoleń w wymiarze co najmniej 1200 godzin obejmujących psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, bez wyjątków. Przepisy mają wejść w życie 01.01.2024 r.

20 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport z publicznych konsultacji dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (MZ 1416). W projekcie zostały uwzględnione uwagi odnośnie listy zawodów, dla których możliwe jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego w dziedzinie psychoterapii. Szkolenie w ramach CMKP będzie dostępne dla osób, które uzyskały tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunkach: psychologii, lekarskim lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwa, położnictwa, pedagogiki, pracy socjalnej, socjologii, resocjalizacji, nauk o rodzinie lub tytuł zawodowy mgr pielęgniarstwa.

OZZP nie ustaje w walce o poprawę sytuacji psychologów, zgodnie ze zgłaszanymi problemami środowiska została złożona interpelacja poselska do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. W interpelacji są zawarte następujące pytania:
1. Jak duży według danych resortu jest obecnie niedobór psychologów klinicznych i psychoterapeutów dzieci i młodzieży w ochronie zdrowia?
2. Kiedy planowane jest dofinansowywanie, tak bardzo potrzebnych, a jednocześnie kosztownych, studiów podyplomowych i specjalizacji psychologów, zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia?
3. Czy NFZ przewiduje zwiększenie stawek dla psychologa za godzinę pracy w ośrodkach służby zdrowia?
4. Czy planowane są zmiany ustawowe, które zobligują dyrektorów placówek do zatrudniania wysoko wykwalifikowanych psychologów?

"Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Zdrowia został zamieszczony komunikat odwołujący wszystkie części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia we wszystkich dziedzinach (PESoz), które miały się odbyć od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca w sesji wiosennej 2020 r. Jednocześnie informujemy, iż wydłużeniu ulega czas trwania wiosennej sesji egzaminacyjne 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r."

Szanowne Koleżanki i Koledzy Psycholodzy,

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zaprasza do udziału w pierwszych w Polsce badaniach warunków zatrudnienia i satysfakcji z pracy psychologów. Adresatami ankiety są psychologowie pracujący w zawodzie psychologa i świadczący usługi psychologiczne we wszystkich formach zatrudnienia (również nieodpłatnych) i we wszystkich specjalnościach psychologii. Do wypełnienia kwestionariusza on-line zapraszamy również osoby przebywające na urlopach, ale pozostające w stosunku pracy. Badanie kierowane jest przede wszystkim do psychologów pracujących w placówkach finansowanych z budżetu państwa i organizacji pozarządowych, ale serdecznie zapraszamy do wypełnienia również osoby pracujące w firmach prywatnych. Gorąco zachęcamy wszystkich psychologów do wypełnienia ankiety i rozsyłania jej do wszyskich, znanych Państwu przedstawicieli zawodu.

Czerwiec tego roku był dla Pana Rzecznika Praw Pacjenta "Miesiącem dla psychologów". Pracownicy biura Rzecznika odwiedzali szpitale i oddziały psychiatryczne, konsultując m.in. warunki pracy psychologów i poszanowanie praw pacjentów. Publikujemy wystąpienie podsumowujące wspomniane prace, które Pan Rzecznik kieruje do dyrektorów placówek leczniczych. Dokument można zobaczyć tutaj.

 

Szanowni Państwo,
21 stycznia 2019 roku OZZP będzie na spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczącym zarobków w ochronie zdrowia. W związku z tym stworzyliśmy krótką, anonimową ankietę dotyczącą zarobków psychologów w ochronie zdrowia. Zachęcamy do jej wypełnienia. Prosimy o przesyłanie powyższego linku do wszystkich znajomych psychologów pracujących w tej branży, by mogli wziąć udział w badaniu. Mamy nadzieję, że dzięki wynikom ankiety będziemy mogli zebrać szacunkowe dane na temat zarobków psychologów w ochronie zdrowia i przedstawić je w MZ.

Szanowni Państwo.

Na dzień dzisiejszy nie istnieją Izby Psychologów, o których mowa w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.), ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy).

Koleżanki i Koledzy Psycholodzy!!!

Zapraszamy wszystkich psychologów do wspólnego złożenia listu otwartego w sprawie "nieczynnej" ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na ręce Pani Minister Elżbiety Rafalskiej.

Akcja odbędzie się w sobotę 22 września od 10.30 do 11.30.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji treść projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, który powstał w latach 2010-2015 wraz z listem Pani Przewodniczącej PTP Małgorzaty Toeplitz - Winiewskiej dotyczącym załączonego projektu. OZZP planuje modyfikacje tego projektu, a być może naprawdę istotne zmiany. Przedstawiony projekt jest sprzed paru lat. Chcemy ponowić konsultacje i zgodnie z aktualnymi potrzebami wszystkich psychologów stworzyć projekt ustawy nowoczesnej, takiej regulacji prawnej, która będzie nam służyć przez następne lata i będzie na miarę XXI wieku. Czekamy na Państwa merytoryczne uwagi dotyczące tego ważnego dla całego środowiska aktu prawnego. Proszę przesyłać je na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z niejednoznaczną interpretacją pracodawców Ustawy z dn. 8 czerwca 2017 w odniesieniu do psychologów, pracujących w ochronie zdrowia oraz z powodu braku odpowiedzi Ministra Zdrowia na pismo z dn. 24.10.2017 r. OZZP zbiera informacje o sytuacji wynagradzania psychologów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicka, reprezentowali związek na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dotyczy: pisma z 24 października 2017 r. do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zamieszczonego na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć