KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów

OZZP powstał z myślą o zjednoczeniu środowiska psychologów w Polsce.
Jako związek zawodowy pragniemy reprezentować interesy wszystkich psychologów. W swoje szeregi przyjmujemy psychologów z całego kraju, bez względu na to w jakiej branży pracują.

Naszym celem jest obrona praw pracowniczych, walka o godność i prestiż zawodu psychologa, a także stworzenie takich przepisów prawa, w których psycholog będzie uregulowanym zawodem zaufania publicznego. Istniejąca ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów jest wadliwa, nie funkcjonuje w praktyce i musi być zastąpiona nową. Zawód psychologa nadal nie jest uregulowany prawnie. 

Pragniemy sprawić, aby uregulowania ustawowe były korzystne dla psychologów i w konsekwencji skutkowały poprawą ich sytuacji zawodowej oraz stworzeniem stałego mechanizmu wzrostu wynagrodzeń.

Ustawa o zawodzie psychologa

Jednym z ważniejszych zadań jakie postawiło przed sobą OZZP jest doprowadzenie do skutecznego uchwalenia nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów oraz uchylenie aktualnie obowiązującej z dnia 8 czerwca 2001 roku, która to do dziś dnia nie doczekała się przepisów wykonawczych i w praktyce nie funkcjonuje. Powodem tego stanu rzeczy są liczne wady prawne i legislacyjne uniemożliwiające jej stosowanie, m.in. pomimo obowiązywania ustawy nie jest możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu psychologa, ponieważ nie został powołany organ władny wydać takie prawo (czyli samorząd psychologów).

Historia starań środowiska psychologów o wdrożenie, a następnie powstanie nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów jest zamieszczona w zakładce ustawa. Znajdują się tam też wszystkie najnowsze informacje związane z tym tematem.

Nasze cele

są zawarte w programie oraz Statucie OZZP

Integracja środowiska psychologów

Korzystne dla wszystkich psychologów uregulowania prawne zawodu

Walka o godne wynagrodzenia i poszanowanie zawodu psychologa

Starania, aby szkolenia i specjalizacje dla psychologów były dostępne i dostosowane do ich możliwości finansowych

Reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz wobec pracodawcy.

Udzielenie pomocy i wsparcia w przypadku konfliktu pomiędzy członkiem związku a władzami, organami administracji państwowej, samorządowej lub pracodawcą.

Co możesz zyskać zapisując się do OZZP?

Silna reprezentacja psychologów zrzeszonych w OZZP będzie miała większą siłę przebicia i możliwości wpływu na władze, organy władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz na pracodawców.

Jedynie Związek Zawodowy zgodnie z Ustawą o Związkach Zawodowych ma możliwość opiniowania założeń, projektów, aktów prawnych, ma też prawo występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie objętym zadaniami związku zawodowego. Wnioski dotyczące tych ustaw związek kieruje do posłów lub organów mających prawo inicjatywy ustawodawczej.


Przyłączajcie się do nas, im nas będzie więcej tym większe szanse na powodzenie

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć