KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Członkostwo

Jak zostać członkiem OZZP?

W szeregi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów można wstąpić na dwa sposoby:

 • Przystępując do już istniejącego Oddziału Terenowego OZZP (zakładowego lub międzyzakładowego) za pomocą szybkiego i wygodnego formularza on line.
  Lista oddziałów terenowych wraz z obszarami na jakich one działają znajduje się w zakładce O NAS / oddziały terenowe, a procedura przystąpienia opisana jest w tekście poniżej.
 • Tworząc nowy Oddział Terenowy (zakładowy lub międzyzakładowy).
  Procedura założenia nowego oddziału terenowego znajduje się w tekście poniżej. Osobą kontaktową z ramienia Zarządu Krajowego w sprawach związanych z procedurą zakładania Oddziału Terenowego jest Sekretarz Zarządu Krajowego Elżbieta Magia-Piotrowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura przystąpienie do już istniejącego oddziału terenowego OZZP:

Jeżeli decydujemy się na przystąpienie do OZZP poprzez dołączenie do istniejącego już oddziału terenowego należy:

 1. Zapoznać się ze Statutem naszego związku oraz klauzulą informacyjną.
 2. Na liście oddziałów terenowych wybrać właściwy oddział terenowy.
  Wybierając oddział terenowy proszę zwrócić uwagę jaki jest jego obszar działania. Są dwa typy oddziałów - zakładowe i międzyzakładowe.
  Oddziały zakładowe ograniczają swoje działania tylko do jednego miejsca pracy (tego z nazwy oddziału terenowego), w którym pracują wszyscy jego członkowie. Do tego typu oddziału nie mogą zapisać się osoby nie pracujące w tym miejscu pracy.
  Oddziały międzyzakładowe skupiają członków z różnych zakładów pracy i mają określony obszar na którym działają np. konkretne województwo. Jednym z oddziałów międzyzakładowych jest oddział międzywojewódzki międzyzakładowy, który przyjmuje członków z różnych zakładów pracy i ze wszystkich województw. Ten oddział jest zalecany dla psychologów pracujących w oświacie i szeroko rozumianej pomocy społecznej - bycie w jednym oddziale terenowym ułatwia podejmowanie wspólnych inicjatyw.
  W razie wątpliwości proszę kontaktować się z danym oddziałem terenowym i dopytać czy możecie Państwo zostać jego członkiem.
 3. Złożyć deklarację członkowską za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi organizacji SORGA.
  Do złożenia deklaracji będzie potrzebny skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku psychologia. W systemie SORGA wybieramy z listy rozwijanej właściwy oddział terenowy do którego chcemy się zapisać, uzupełniamy wymagane informacje, załączamy dokumenty i klikamy WYŚLIJ.
  Uwaga! Proces wysyłania wniosku rekrutacyjnego może potrwać nawet minutę. Prosimy zatem cierpliwie czekać na komunikat o złożeniu wniosku z sukcesem.
 4. Członkiem oddziału terenowego zostaje się po otrzymaniu maila zwrotnego z informacją, że jest się już członkiem OZZP. W mailu znajdują się również dane do logowania do indywidualnego panelu Członka OZZP.
 5. Po zostaniu członkiem OZZP otrzymamy od Zarządu swojego oddziału terenowego informacje o numerze subkonta naszego oddziału terenowego na który należy zacząć uiszczać składki członkowskie.
  Jeżeli nie mamy stałego zatrudnienia lub utrzymujemy się z własnej działalności gospodarczej składki płacimy samodzielnie, bezpośrednio na numer subkonta podany przez Zarząd naszego oddziału terenowego.
  Jeśli mamy pracodawcę możemy płacić składki za jego pośrednictwem. Składamy wtedy do księgowości pracodawcy wniosek o przekazywanie składki członkowskiej i pracodawca wpłaca co miesiąc z naszego wynagrodzenia na subkonto oddziału terenowego naszą składkę członkowską. Druk wniosku otrzymamy od zarządu naszego oddziału terenowego.
  Aktualnie, zgodnie ze Statutem OZZP, obowiązuje ujednolicona składka członkowska wysokości 1 % od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.
 6. Rozpoczynamy życie związkowca! - zapoznajemy się z podstawowymi aktami prawnymi (zakładka Akty Prawne) oraz włączamy się aktywnie w życie naszego terenowego.

Procedura zakładania nowego oddziału terenowego OZZP:

 1. Grupa psychologów zainteresowana utworzeniem nowego oddziału terenowego OZZP powinna skontaktować się z Sekretarzem Zarządu Krajowego OZZP Panią Elżbieta Magia-Piotrowską w celu uzgodnienia szczegółów i otrzymania potrzebnych informacji i wzorów dokumentów potrzebnych do skutecznego utworzenia oddziału terenowego. Piszemy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dla powołania zakładowego lub międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP potrzebna jest grupa co najmniej 10 psychologów.
 3. Komitet założycielski zwołuje Zebranie Założycielskie (gdy niemożliwe jest zwołanie takie zebrania „na żywo”, można zorganizować je on-line, z użyciem jednej z platform do telekonferencji). Zebranie odbywa się według porządku zebrania założycielskiego. Podczas zebrania jego uczestnicy głosują nad uchwałą o utworzeniu oddziału terenowego, ustalają jego siedzibę i obszar działania, a także wybierają organy władzy oddziału tj. Przewodniczącego i Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej. Ustala się również liczbę członków organów władz. Nowo wybrany Zarząd Oddziału Terenowego na swoim pierwszym posiedzeniu (zaraz po zebraniu założycielskim) wybiera spośród swoich członków: Wiceprzewodniczącego/cych, Skarbnika i Sekretarza i podejmuje w tej sprawie uchwałę.
 4. Komitet Założycielski składa wniosek do Zarządu Krajowego OZZP o dokonanie rejestracji nowo powołanego oddziału terenowego. Wniosek wraz z oryginałami poniższych dokumentów należy przesłać do Sekretarza Zarządu Krajowego OZZP na podany przez niego adres korespondencyjny.
  • protokół Zebrania Założycielskiego,
  • Uchwały nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
  • listę obecności
  • protokół z głosowań w sprawie Uchwał nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7
  • deklaracje członkowskie osób przystępujących do związku
 5. Drugi komplet dokumentów zostaje w dokumentacji oddziału terenowego. Zarząd Krajowy OZZP weryfikuje dokumenty, podejmuje uchwałę o utworzeniu OT.
 6. Zarząd Krajowy potwierdza utworzenie OT przekazując Przewodniczącemu nowo powstałego Oddziału terenowego kopię uchwały Zarządu Krajowego o powołaniu oddziału terenowego oraz tworzy nową strukturę w elektronicznym systemie obsługi organizacji SORGA.
 7. Członkowie nowo przyjętego oddziału terenowego rejestrują się w elektronicznym systemie obsługi organizacji SORGA i otrzymują do hasło i login do swoich indywidualnych paneli członka OZZP.
 8. Skarbnik Oddziału terenowego kontaktuje się ze skarbnikiem Zarządu Krajowego w sprawie utworzenia subkonta oddziału terenowego (Zarząd Krajowy prowadzi księgowość całego OZZP i zakłada subkonta dla poszczególnych Oddziałów Terenowych).
 9. Skarbnik oddziału terenowego przykazuje numer subkonta bankowego oddziału terenowego członkom swojego oddziału i członkowie zaczynają uiszczać na nie składki członkowskie.
  Jeżeli Członek nie mam stałego zatrudnienia lub utrzymuje się z własnej działalności gospodarczej składki płaci samodzielnie, bezpośrednio na numer subkonta podany przez Skarbnika oddziału terenowego.
  Jeśli Członek ma pracodawcę może płacić składki za jego pośrednictwem. Składa wtedy do księgowości pracodawcy wniosek o przekazywanie składki członkowskiej i pracodawca wpłaca co miesiąc z jego wynagrodzenia na subkonto oddziału terenowego składkę członkowską. Druk wniosku jest do odebrania wraz z kompletem dokumentów potrzebnych do założenia oddziału terenowego od Sekretarza Zarządu Krajowego OZZP.
  Aktualnie, zgodnie ze Statutem OZZP, obowiązuje ujednolicona składka członkowska wysokości 1 % od minimalnego wynagrodzenia w gospodarce.
 10. Rozpoczynamy życie związkowców! - Członkowie oddziału zapoznają się z podstawowymi aktami prawnymi (zakładka Akty Prawne) oraz włączamy się aktywnie w życie naszego terenowego, a Zarząd oddziału terenowego podejmuje aktywna wspołpracę i kontakt z Zarządem Krajowym OZZP.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Jak nas znaleźć

Zapisz
SZANUJEMY PRYWATNOŚĆ
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz używania plików cookie, ta strona internetowa może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć wszystkie
Polityka prywatności
Analityczne pliki cookie
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.
Google Analytics
Zaakceptuj wszystkie
Odrzuć