KRS: 0000651609, NIP: 7272807677

Zarys historii OZZP

OZZP jest pierwszą tego typu organizacją, nigdy wcześniej nie było związku zawodowego psychologów o zasięgu ogólnokrajowym. Idea powstania OZZP zrodziła się wśród psychologów z całej Polski zrzeszonych w lokalnych związkach zawodowych. Większość tych organizacji powstała na przestrzeni minionych lat w w zakładach ochrony zdrowia, przeważnie były to duże szpitale.

We wrześniu ubiegłego roku psycholodzy z aktywnych związków zawodowych nawiązali kontakt z Porozumieniem Zawodów Medycznych. W dniu 24.09.2016 roku część tych osób brała udział w manifestacji PZM w Warszawie m.in byli to: Sławomir Makowski, Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Anczurowski, Katarzyna Szafranko, Katarzyna Krasuska. Następnie w dniu 27.09.2016 Sławomir Makowski wziął udział w spotkaniu uzgodnieniowym PZM oraz spotkaniu z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. W dniu 03.10.2016 odbyło się kolejne spotkanie PZM z udziałem psychologów dotyczące ustalania współczynników wynagrodzenia dla grup zawodowych, które miały znajdować się w ustawie o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia.

W dniu 06.10.2016 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w Rybniku na walnym zebraniu podjął uchwałę o przystąpieniu do powstającego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów.

Kalendarium

PAŹDZIERNIK 2016

 • 15.10.2016 – spotkanie założycielskie OZZP w Łodzi, w Instytucie Psychologii UŁ. W zebraniu udział wzięły 45 osób z całej Polski: Łodzi, Warszawy, Rybnika, Starogardu Gdańskiego, Wrocławia, Krakowa, Opola, Branic, Lublina, Zgierza, Bełchatowa, Łasku, Choroszczy, Węgrowa, Olsztyna, Gostynina Zalesia.
  Na spotkaniu stworzono Statut OZZP.

GRUDZIEŃ 2016

 • 08.12.2016 – Rejestracja OZZP w KRS

STYCZEŃ 2017

 • 07.01.2017 – zebranie wyborcze, wybór Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej OZZP 
 • 07.01.2017 – przyjęcie przez Zarząd w strukturę OZZP Zakładowego Oddziału Terenowego przy CSK MSWiA w Warszawie. Przewodniczącą jest Katarzyna Szafranko.

MARZEC 2017

 • 02.03.2017 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w Rybniku podjął kroki w kierunku przekształcenia się w Oddział Terenowy OZZP – oficjalnie podjęto uchwałę o podjęciu konsultacji prawnych w tej sprawie.
 • 07.03.2017 – zebranie założycielskie Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP w Szczecinie. Przewodniczącą zostaje Anna Starkowska.
 • 09.03.2017 – udział vice przewodniczącego Wojciecha Anczurowskiego w spotkaniu organizacyjnym Podlaskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (inicjatywa Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku)
 • 13.03.2017 – Rejestracja Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej OZZP w KRS Sądu.
 • 15.03.2017 – informacja o zamiarze założenia Oddziału Terenowego w Olsztynie.
 • 24.03.2017 – podczas Walnego Zebrania Związku Zawodowego Psychologów Woj. Łódzkiego została podjęta decyzja o przechodzeniu ZZP w struktury OZZP.
 • 30.03.2017 – spotkanie z konsultantami wojewódzkimi i panią konsultant krajową oraz z przedstawicielem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, m.in. dotyczący specjalizacji z psychologii klinicznej. Projekt wcześniej przekazany do konsultacji społecznych. Udział w spotkaniu brał vice przewodniczący Wojciech Anczurowski.

 KWIECIEŃ 2017

 • 04.04.2017 –  konferencja uzgodnieniowa, w Ministerstwie Zdrowia, ws. projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Udział w konferencji brał przewodniczący Sławomir Makowski
 • 06.04.2017 – zebranie założycielskie Oddziału Terenowego OZZP w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • 08.04.2017 – zebranie założycielskie Warmińsko Mazurskiego Międzyzakładowego Oddziału Terenowego OZZP.
 • 11.04.2017 – Związek Zawodowy Psychologów Praktyków w  Rybniku podjął uchwałę o przekazaniu darowizny na rzecz OZZP celem wsparcia rozwoju związku.
 • 22.04.2017 – spotkanie robocze części członków Zarządu OZZP (Sławomir Makowski, Katarzyna Nowakowska-Domagała, Anna Najder) w sprawie terminu zebrania walnego, przygotowaniu strony internetowej, prac bieżących Związku.
 • 24.04.2017 –  spotkanie w sprawie utworzenia Konfederacji Związków Zawodowych we Wrocławiu. Po spotkaniu nastąpiło przesłanie, wspólnie utworzonego listu do Pani Premier Beaty Szydło. W spotkaniu udział brały panie: Agata Klakocar i Aleksandra Tylus.

MAJ 2017

 • 01.05.2017 – zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia - w trakcie oficjalnych obchodów Święta Pracy w Łodzi. Przewodniczący Sławomir Makowski.   
 • 08.05.2017 –  przesłanie oficjalnego pisma do przewodniczącej PTP z informacją o powstaniu OZZP i zaproszeniem na walne zebranie planowane na 13 maja br.
 • 08.05.2017 – przesłanie oficjalnego pisma do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z informacją o powstaniu OZZP i o gotowości do aktywnego udziału przy tworzeniu aktów prawnych dot. naszej grupy zawodowej.
 • 13.05.2017 – Walne zebranie OZZP oraz Zarządu Krajowego OZZP.
 • 15.05.2017 – Przewodniczący Sławomir Makowski uczestniczył w Konferencji Prasowej w Warszawie w sprawie projektu obywatelskiego ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. OZZP zebrało 1620 podpisów pod tym projektem.
 • 30.05.2017 – spotkanie w Warszawie z przedstawicielami OPZZ oraz spotkanie na temat współpracy w PTP z przewodniczącą Małgorzatą Toeplitz – Winiewską. W spotkaniu udział wzięli – Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Wojciech Anczurowski.

CZERWIEC 2017

 • 01.05.2017 – zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wynagrodzeniu minimalnym w Ochronie Zdrowia - w trakcie oficjalnych obchodów Święta Pracy w Łodzi. Przewodniczący Sławomir Makowski.   
 • 21.06.2017 – powstał Oddział Terenowy w ŚCP w Morawicy.
 • 21.06.2017 – we Wrocławiu odbyło się spotkanie związków zawodowych przedstawicieli różnych zawodów medycznych, celem omówienia współpracy oraz propozycji stworzenia federacji zawodów medycznych. W spotkaniu udział wzięli: Sławomir Makowski i Katarzyna Sarnicka.
 • 24.06.2017 – na zebraniu Zarządu Krajowego OZZP została podjęta decyzja o przystąpieniu OZZP do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
 • 28.06.2017 – powstała oficjalna strona internetowa OZZP, prace nad jej powstaniem trwały od końca maja 2017r. Osobą, która stworzyła stronę www jest Katarzyna Sarnicka.
 • 28.06.2017 – zebranie ZG PTP, na którym nasz wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski złożył postulaty w imieniu OZZP.
 • 30.06.2017 – przez cały okres czerwca trwały działania, mające na celu podjęcie współpracy OZZP z prawnikami lub kancelarią prawną.

LIPIEC 2017

 • 19.07.2017 – Sławomir Makowski, Katarzyna Szafranko oraz Katarzyna Sarnicka wraz z grupą psychologów uczestniczyli w demonstracji pod Sejmem z okazji pierwszego czytania projektu obywatelskiego ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. OZZP przygotowało baner, przypinki oraz plakaty. Przewodniczący Sławomir Makowski przemawiał na demonstracji. Pojawił się postulat podjęcia protestu głodowego w październiku, w sytuacji, kiedy obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia PZM zostanie odrzucony.

SIERPIEŃ 2017

 • 01.08.2017 – korespondencja i kontakty z polskimi psychologami pracującymi w Norwegii, trwająca od czerwca do sierpnia.

WRZESIEŃ 2017

 • 11.09.2017 – spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych, w którym uczestniczy wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski.
 • 11.09.2017 – powstaje Międzyzakładowy Oddział Terenowy w Poznaniu.
 • 12.09.2017 – OZZP oficjanie przyjęte w szeregi OPZZ.
 • 25.09.2017 – spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych, w którym uczestniczy wiceprzewodniczący Wojciech Anczurowski.
 • 26.09.2017 – powstał Oddział Terenowy w Opolu.
 • 28.09.2017 – powstał Oddział Terenowy w Krakowie.
 • 29.09.2017 – OZZP w składzie Komitetu Protestacyjnego PZM.

PAŹDZIERNIK 2017

 • 2.10.2017 – psychologowie popierają protest głodowy rezydentów i udzielają wsparcia głodującym.
 • 9.10.2017 – specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia w Sejmie dotyczące protestu głodowego lekarzy rezydentów, w której brali udział: Sławomir Makowski, Katarzyna Sarnicka, Wojciech Anczurowski.
 • 10.10.2017 – udział Członków Zarządu Krajowego w konferencji prasowej PR OZZL.
 • 10.10.2017 – spotkanie przewodniczącej PTP dr M.Toeplitz – Winiewskiej oraz wiceprzewodniczącego prof. A.Tarnowskiego z przedstawicielami OZZP – Sławomirem Makowskim, Katarzyną Sarnicką, Wojciechem Anczurowskim. Spotkanie dotyczyło dalszej współpracy dotyczącej m.in. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologa.
 • 11.10.2017 – kolejne spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych z udziałem: Katarzyny Szafranko, Magdaleny Shafie.
 • 12.10.2017 – spotkanie Sławomira Makowskiego z konsultantami ds. psychologii klinicznej.
 • 13.10.2017 – wyjazdowa sejmowa Komisja Zdrowia – udział wzięli Wojciech Anczurowski i Aleksandra Bednarska.
 • 16.10.2017 – spotkanie PZM, na którym zapada decyzja o rozszerzeniu trwającego protestu głodowego na inne grupy zawodowe i kolejne miasta.
 • 22.10.2017 – pierwszy psycholog dołącza do głodówki w Warszawie. OZZP wspiera psychologów pracujących w ochronie zdrowia.
 • 23.10.2017 – kolejni psychologowie we Wrocławiu i Łodzi dołączają do protestu głodowego.
 • 26.10.2017 – OZZP uczestniczy w marszach i manifestacjach popracia protestu w ochronie zdrowia w całym kraju.

Znajdź nas na Facebooku

©2020 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. All Rights Reserved.
Designed By Fer Art